ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

Meno a priezvisko

Úplná adresa

Telefonické a e-mailové spojenie

Tieto údaje sú nezbytné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašich platieb za nakúpený tovar, za účelom dodávok tovaru a ku komunikácii s Vami.
Ak požadujete doručovanie objednávok na inú adresu, než je hore uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania. Ak nakupujete ako právnická osoba, mal(a) by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

Názov firmy

Úplnú poštovnú adresu

Telefonické a e-mailové, prípadne faxové spojenie

IČ a DIČ

Euromat

Euromatshop.sk

Call Center 00421412601006

E-mail: kontakt@euromatshop.sk
pixel